Hydrauliske ventiler Grundlæggende arbejdsprincip

En komponent, der anvendes i et hydraulisk drev til styring af væsketryk, strømning og retning. Et af styretrykket kaldes trykreguleringsventilen, styrestrømmen hedder flowstyringsventilen, styrer passagen og strømningsretningen som retningskontrolventilen.

Trykreguleringsventil: i henhold til brugen af overløbsventil, trykaflastningsventil og sekventionsventil. (1) reliefventil: kan styre hydrauliksystemet for at opnå det indstillede tryk for at opretholde en konstant tilstand. En reliefventil til overbelastningsbeskyttelse hedder en sikkerhedsventil. Når systemet fejler, kan trykstigningerne til grænsen forårsage skade, ventilåbningen åbner og overløb for at sikre systemets sikkerhed. (2) trykreduktionsventil: kan styre grenkretsen for at blive lavere end hovedkredsløbstrykket. Trykaflastningsventilen i henhold til dens styring af trykfunktionen er forskellig, men kan også opdeles i konstant trykventil (udgangstrykket er konstant) differenstrykreduktionsventil (indgangs- og udgangstrykforskellen er indstillet) og forholdet mellem trykreducerende ventil (indgangs- og udgangstryk for at opretholde en vis andel). (3) sekventionsventil: kan foretage en implementering af komponenter (såsom hydrauliske cylindre, hydrauliske motorer osv.) Efter handlingen og derefter for at gøre andre aktuatorer til handling. Det tryk, som pumpen genererer for at fremme bevægelsen af den hydrauliske cylinder 1, medens indløbsventilen gennem aktionssekvensen på området A, når hydraulikcylinderen 1 er fuldført, øges trykket, rollen af området af den opadgående kraft, der er større end fjederværdien, spoler op, så indløbs- og udløbsporten er forbundet med den hydrauliske cylinder 2 bevægelse.

Flowkontrolventil: brugen af regulering af spolen og ventilkroppen mellem gasreguleringsområdet og den lokale modstand, der frembringes af strømmen for at justere, for at styre motorens hastighed. Strømningsventilen er opdelt i fem typer i henhold til dens anvendelse. (1) Gasspjæld: Efter justering af åbningsområdet holdes bevægelseshastigheden af aktuatoren med lille ændring i belastningstryk og mindre bevægelighed ensartet. (2) hastighedsreguleringsventil: i belastningstrykket kan ændringer i gasventilens indløbs- og udløbstryk for den faste værdi. På denne måde kan guvernøren, efter at gasreguleringsområdet er indstillet, uanset hvordan belastningstrykket ændres, holde strømmen gennem gashåndtaget konstant og dermed stabilisere aktuatorens hastighed. (3) omløbsventil: uanset størrelsen af belastningen kan den samme oliekilde af de to aktuatorer svare til strømmen svarende til afledningsventilen eller den synkrone ventil; få proportional flow proportional distribution ventil. (4) ventilens strømning: det modsatte rolle med afledningsventilen, således at strømmen strømmer ind i strømmen af ventilens proportionalfordeling. (5) shunt flowventil: både flowfordelingsventil og kollektorens to funktioner.

Retningsventil: i henhold til brug af envejsventil og ventil. Kontrolventil: Tillader kun væsken i rørledningen i en retning, omvendt, der afskæres. Tilbagevendende ventil: ændre forholdet mellem de forskellige rør i henhold til ventilkroppen i ventilkroppen i antallet af arbejdsstillinger opdelt i to, tre osv. i henhold til antallet af kanaler kontrolleret af de to links, tre links, fem pass osv. ifølge spool drive måde manuel, mobil, elektrisk, hydraulisk og så videre. Figur 2 for de tre firevejsventilarbejder. P er olieforsyningsporten, O er returporten, og A er udgangsåbningen, der fører til aktuatoren. Når spolen er i midterpositionen, bevæger hele porten sig ikke ud, implementeringen af komponenten bevæger sig ikke; når spolen flyttes til den rigtige position, P og A, B og O gennem; når spolen til venstre position, P og B Pass, A og O passerer. På denne måde kan implementeringen af komponenter være positiv og omvendt bevægelse.

Hydraulisk ventil grundlæggende arbejdsprincip: brugen af spole i ventilkroppen relativ bevægelse for at styre ventilens åbning og lukning og ventilventilens størrelse for at opnå tryk, flow og retningskontrol; og strøm gennem ventilporten og ventilporten før og efter trykforskellen. Og ventilportområdet skal altid opfylde trykstrøm-ligningen.